Algemene

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor https://deoldebandiek.nl/

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://deoldebandiek.nl/ , zoals deze beschikbaar is gesteld door Brouwerij De Olde Bandiek . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brouwerij De Olde Bandiek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Brouwerij De Olde Bandiek.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Brouwerij De Olde Bandiek te mogen claimen of te veronderstellen.

Brouwerij De Olde Bandiek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://deoldebandiek.nl/ onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Brouwerij De Olde Bandiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://deoldebandiek.nl/ op deze pagina.

Lokaal

genieten

Vrienden

met een passie

Brouwen

is genieten

Genieten

van bier

Wie bunt trots

Het verschijnsel om geweven linnen en katoenen stralend wit te krijgen door bleken is al sinds de middeleeuwen bekend. Met water besprenkeld en door de zon ontstaan vrije zuurstof moleculen die als waterstof peroxide werken. Ze hechten zich aan vuil en lossen dat op.
Veel later heeft Thomas Ainsworth via de boekdrukkunst dit bleken op industriƫle schaal
voor de textiel-veredeling succesvol uitgewerkt. Er wordt stoom gebruikt om het bleken te activeren. In 1838 werd om negen uur ‘s morgens op de Twentse Stoomblekerij daarvoor in Goor de eerste stoommachine in Twente in werking gesteld. Het vervolg is dat er in de hoogtijdagen meer dan 700 mensen hun brood bij de stoomblekerij hebben verdiend.

Op de stoom
gebrouwen

Brouwerie De Olde Bandiek

Bunschotenstraat 14
7471 CZ Goor
Kvk: 84270667
IBAN: NL04 INGB 0674 7772 47

Algemene voorwaarden

Onze kracht is ambacht

Socials